CRICO CRICO home

Guopeng_Yin_WEB2
  • Guopeng Yin

  • Associate Insurance Data Scientist

Guopeng Yin is an Associate Insurance Data Scientist in the Finance department at CRICO.